A tizenötödik aradi vértanú

Kazinczy Lajos ( Wikipédia )

Batthyány Lajos, Magyarország első alkotmányos miniszterelnökének budapesti kivégzése, és az Aradon kivégzett tábornokok mellett történelmi köztudatunkban kevésbé van jelen Kazinczy Lajos huszárezred parancsnok vértanúsága.
A szabadságharc leverését követően Kossuth Lajos családja, valamint Beöthy Ödön kormánybiztos is Ajkán bujdosott. Beöthy Ödön Szabadi Ferenc álnéven napokat töltött a bódéi Bóday családnál. Találkozott Kiss János evangélikus lelkésznél a Puzdor család tagjaival, Tresztyenszky István ajkai nemzetőr kapitánnyal és Szilvágyi Károly evangélikus tanítóval.

Az emlékezet szerint Beöthy Ajkán vette át Kazinczy Lajos honvéd ezredestől azt az útlevelet, amelynek birtokában Bécs érintésével Párizsba juthatott – olvashatjuk Tilhof Endre: Ajkai krónika, történelmi kronológia és adattárban.

Kazinczy Lajos honvéd ezredes – Kazinczy Ferenc író, költő legkisebb gyermeke – apja halála után a tulni utász hadi iskolába került. A 9. huszárezredben hadnagyként szolgált, Klapka hadtestében alezredes, hadosztályparancsnok, ezredes, a „Tavaszi hadjárat” idején hadtestet vezetett. Kazinczy Lajost menekülés közben elfogták, majd 1849. október 25-én az aradi vár sáncárkában, ítéletét enyhítve nem kötél, hanem golyó által kivégezték.
Ő a magyar szabadságharc, a nemzet tizenötödik aradi vértanúja.

Amikor az ajkaiak a Bóday család kriptájánál – a bódéi temető nemzeti emlékhelyén – az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ajkai hőseire emlékeznek, fejet hajtanak azok előtt a névtelen hősök
emléke előtt is, akik a nemzet gyászának idején másokat segítve szabadságukat, életüket kockáztatták.

A Bóday család kriptája a bódéi temetőben (Fotó: Sipos Ottó Tibor)

 

Forrás, fotó:

– A Bóday család kriptája a bódéi temetőben (Fotó: Sipos Ottó Tibor)
– Kazinczy Lajos ( Wikipédia )
– Tilhof Endre: Ajkai krónika

Hozzászólás:

hozzászólás