„A múlt a jövendőnek tüköre!”

 

Gazdája van az ajkai régi temetőnek. Rendezett sírparcellák, utak, árulkodnak erről, no meg a felszólítások a síremlékeken, melyben tudatja a „temetőgazda”, hogy lejárt egyes sírhelyek megváltási ideje. A Vintze család sírhelyére is ez vonatkozhat, ha csak nem védett a város által.

Ki volt Vintze Károly (1828-1909)?

Egy ajkai földbirtokos, aki pápai diákként neves ajkaiak közül Bóday Dániel és Armpruszder (Puzdor) Gyula) iskolatársa volt, így Petőfi Sándoré is. Vintze Károly részt vett az 1848/1849-es forradalom és szabadságharcban. – olvashatjuk Tilhof Endre: Ajkai életrajzi lexikon II. kötetében. – 1883 mácius 15-én a honfiak Tamaska Lajos evangélikus lelkész lakásán emlékeztek a forradalomra. Ezen jelen volt Biró József volt nemzetőrkapitány, Vintze Károly honvéd, Baráth József, Szilvágyi Károly tanító.  Devecseri Gazdakör ajkai tagja Reé Jenő kezdeményezésére Ajkán is fogyasztási szövetkezet megalakulását tervezték, később Vintze Károly ennek a szövetkezetnek vizsgáló bizottsági tagjaként tevékenykedett.  1885-1886-ban községi bíróként közfeladatot látott el.  Aktívan részt vállalt Ajka település köz és kulturális életében. 1901-ben egyik alapítója az Iparos Polgári Olvasókörnek, iskolaszéki tag, és adományozó.(Egyházi gyülekezetének adományozott) 1902 szeptember19-én Kossuth Lajos születésének évfordulóján, az Ajkai Iparos Kör díszgyűlést tartott, itt határoztak arról, hogy minden esztendőben, ezen a napon kitűzik a nemzeti lobogót a középületekre, s az iskolák legjobb tanulóit pénzjutalomban részesítik. E díszgyűlés szónokai között találjuk Vintze Károlyt korának mecénását, akinek síremléke egy kevéske ragasztó, festék felhasználásával, akár szép emlékhellyé is válhatna.

Amikor sokaknak gondot jelent elhunyt szeretteik számára a végtisztesség megadása, nem az a legfontosabb, hogy egy régről reánk testálódott emléket közpénzből felújítsák bár, Kossuth Lajos ezt mondta: – „ A múlt a jövendőnek tüköre! ”-  Ha ez így igaz, lenne mit tenni a jelen emberének.

A temetőgazdával együtt működve a sírkövesek, akár tevékenységük cégéreként is, elvégezhetnék a sírhely felújítását. Kevéske költséggel, munkaráfordítással századokra konzerválni lehetne a település múltjának csipetnyi darabját.

Hozzászólás:

hozzászólás