Szoboravató Szent István gondolataival Kővágóörsön

 

Új kenyér áldása a katolikus templomban.  Nemzetünk népeinek együvé tartozásáról, a haza szolgálatáról szóltak Horváth Dezső polgármester és Fenyvesi Zoltán a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése alelnökének gondolatai.

  • Lehull a lepel a viceispán szobráról

A szoboravató ünnepségen Kerkapoly Piroska, a Kerkapoly család ma élő tagjainak nevében köszöntötte mindazokat, akik megjelentek 2017. augusztus 20-án Kerkapoly  István, a volt Zalavármegye alispánjának szoboravatóján, közöttük Fenyvesi Zoltán megyei közgyűlési képviselőt, Horváth Dezső Kővágóörs-Pálköve polgármesterét, valamint Kiss László művész-tanár urat, a szobor alkotóját.

  • Kerkapoly Piroska, az ükunoka aki a család emlékét ápolja

A családtörténet kutatásaira, valamint Eötvös Károly könyveiben foglaltakra hivatkozva említette, hogy „a család a nemességet első Kerkapoly István révén 1685-ben szerezte, s a Kővágó-Eörsi előnevet vette fel. 1777-ben nemességüket megújították József, István, Ferenc és Zsuzsanna vonatkozásában.  Eötvös Károly szerint a név horvát eredetű, mivel Zalában van Kerka völgye, ami horvátul Kapolyt  (Polje)  jelent. Zalában van a Kerka nevű folyó, aminek partjain már horvátok élnek, ezt nevezik Kerkapolyjének. Hajdú Mihály, az ELTE nyelvész professzora szerint viszont a Kér törzsből és a Kapoly nevű faluról származtatja, és inkább kun eredetűnek véli.

Kerkapoly István, a viceispán, Zalavármegye alispánja és követe 1789. március 28-án született -olvashatjuk az emlékére, tiszteletére állított szobor talapzatán, Kővágóörsön. –  Az alispán elemi iskoláit szülőfalujában járta, felsőbb iskolai tanulmányait Pápán végezte. Szigligeten a Festetics családnál uradalmi fiskális. 1828-tól 1834-ig a tapolcai járás főszolgabírója.  1837. szeptember 25-én közfelkiáltással első alispánná választották, tisztét 1848. március 13-án bekövetkezett haláláig töltötte be. 1830-ban országgyűlési követ, az 1843-44-es országgyűlésen ő képviselte Zalavármegyét. Balatonfüreden téglagyárat építtetett.  Fő mecénása volt a füredi színház megépítésének. A színházhoz konyhát és lakószobákat akart építtetni a művészek elszállásolása és jobb ellátása érdekében, ezt először a tihanyi apátság ellenezte, ám közbenjárására az engedélyt megadták.”

A viceispán kúriája (Laczkó Dezső Múzeum)

A Kerkapolyak, nevük eredete szerint akár kunok, akár horvátok is lehetnek, mind magyarnak vallotta magát akár Kővágóörsön, Balatonudvariban, Monoszlón, Szentantalfán, Tótvázsonyban,  Akaliban, Zánka-Köveskálon, Felsőörsön, Szentgálon, Devecserben, Nagykanizsán, Zalaegerszegen, Budapesten, bárhol, a megye-, országhatáron belül, s azon túl éltek, a nemzetet szolgálták. Erről és nemzetünk népeinek együvé tartozásának szükségességéről, a haza szolgálatáról, a közösségek összetartó erejéről szóltak a kővágóörsi ünnepségen Horváth Dezső polgármester és Fenyvesi Zoltán, a Veszprém Megyei  Önkormányzat Közgyűlése alelnökének gondolatai.

…. és a kúria ma

 

Hozzászólás:

hozzászólás