Megalakult az Ajkai Helytörténeti Klub

2018. február 21-én délelőtt 10 órai kezdettel az ajkai Városi Múzeum Borsos Miklós termében Bölcskeiné Kocsis Zsuzsanna, Horváth Károly, Heffler László, Gosztonyi Erzsébet, Horváth László, Csendesné Bosits Éva, Varga György, Tilhof Endre, Sipos Ottó Tibor, Áment Márton, Poór Andrásné Tatai Izabella, Domján János részvételével megalakult az Ajkai Helytörténeti Klub.

A jelenlévők megvitatták a klub indításával, működésével kapcsolatos jogi és szakmai kérdéseket. Elhatározták, hogy újra indítják az Ajkai Századok című helytörténeti folyóiratot.  A tervezet szerint  a  lap ez év negyedik negyedévében jelenik  meg a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ gondozásában.  Kérnek mindenkit, akinek van az I. világháborúval kapcsolatos  valamilyen relikviája, családi vonatkozású emléke, amit szívesen közkinccsé tenne, azt egy rendezendő kiállításon megosztaná a folyóirat olvasóival, egyben az utókorral, dolgozna a folyóiratban, jelezze a klub bármely alapítójával.

Hozzászólás:

hozzászólás